Skip to main content Skip to page footer

Ontbossing en waterbouw

Waarom dit project?

 

Tropische bossen verdwijnen in rap tempo en daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De aanleg van plantages voor productie van palmolie, een zeer algemeen ingredient van levensmiddelen en de verbouw van veevoer vormen een grote bedreiging van ongerept oerwoud. Vaak is (illegale) houtkap de voorbode van dit onheil. Doordat houtvesters de bossen binnendringen ontstaan er paden en wordt het bos toegankelijk voor andere activiteiten.

lees <LINK 632 _top internal-link Ontbossing>hier</link> meer over ontbossing.

 

De snelheid waarmee tropische oerwouden verdwijnen is ongekend. Volgens gegevens van <LINK actiesite.greenpeaceweb.org _blank external-link-new-window>Greenpeace</link> wordt er 300 voetbalvelden oerbos per uur gekapt. Het gaat daarbij om wouden die vaak al duizenden jaren bestaan en nooit meer terug komen. Wellicht zullen we over 50 jaar pas de gevolgen van deze kaalslag kennen. De CO2-binding bijvoorbeeld van een regenwoud is zeer groot en wordt zelfs niet benaderd door cultuurgewassen die doorgaans in de plaats van het woud geplant worden. Daarnaast is de invloed op het klimaat nog niet geheel bekend. De zuiverende werking van het regenwoud op de atmosfeer is, zo blijkt uit recent onderzoek van WUR, nog groter dan gedacht (zie <LINK www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Lucht080410.htm _blank external-link-new-window>artikel</link>). Het verdwijnen van talloze, vaak nog onbekende, dieren en planten is nog maar gedeeltelijk in kaart gebracht. 

Om een indicatie te geven van de hoeveelheid hout: in 2005 werd in Nederland bijna 600.000 m3 gezaagd tropisch hout verbruikt (bron: <LINK www.probos.net/index.php= _blank external-link-new-window>Probos</link>). Voor het grootste deel hardhout. Hoeveel daarvan in de waterbouw wordt toegepast dient nog boven water gehaald te worden.

Alle goede initiatieven ten spijt gaat de kap onverminderd door. Opkomende economieën, zoals de Chinese, beginnen een steeds grotere houthonger te krijgen. Helaas is de houtkap slechts voor een deel van de ontbossing verantwoordelijk (6 % van het jaarlijks verlies aan oerbos (bron: <LINK www.milieucentraal.nl/pagina _blank external-link-new-window>MilieuCentraal</link>). De aanleg van palmolie-plantages en productie-arealen voor veevoer vormen een nog veel grotere bedreiging. Voor een analyse van de oorzaken van ontbossing: zie <LINK www.houtinfo.nl/main.php _blank external-link-new-window>Houtinfo.nl</link>

Het is dus tijd om alternatieven te vinden voor illegaal tropisch hardhout. Dit project laat allerlei alternatieven zien en test deze uit in de praktijk.

De rijksoverheid wil vanaf 2010 duurzaam inkopen. Dat geldt ook voor hout voor de gww-sector. De overheid is een grote afnemer van dit materiaal. Ook provincies, gemeenten en waterschappen streven naar meer duurzaamheid bij hun inkopen. Op de website van VROM is een uiteenzetting te vinden over <LINK www.vrom.nl/pagina.html _blank external-link-new-window>duurzaam hout</link>. De website <LINK inkoopduurzaamhout.nl _blank external-link-new-window "Inkoop duurzaam hout - de website">inkoopduurzaamhout.nl</link> is door Stichting Probos opgezet om informatie te bieden over  hout en houtproducten, certificaten, duurzaam geproduceerd hout en hoe de inkoop daarvan zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Overigens zijn er, naast inkopen van duurzaam hout, nog meer manieren om de ontbossing te helpen tegengaan. Lees <LINK 130 - internal-link>hier</link> verder.