Skip to main content Skip to page footer

Stichting Hardhoutalternatieven

Stichting

Hardhoutalternatieven

 

alternatieven voor 'fout hout'

 

 

missie

De Stichting Hardhoutalternatieven werkt vanuit een grote bezorgdheid om de toekomst van het tropische regenwoud, dat op vele manieren bedreigd wordt. Het gebruik van hout hoeft niet te leiden tot vernietiging van oerbossen, maar in de praktijk blijkt dat op grote schaal kaalslag plaatsvindt. Hout met een certificaat, zoals FSC en PEFC, is een stap in de goede richting en wordt door de Stichting ondersteund. Het toepassen van alternatieve materialen, zoals kunststof, bamboe en beton kan ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van illegale houtkap. De Stichting wil gebruik van dit soort materialen actief stimuleren.

 

demonstratieproject

Om bewustwording van gebruikers van tropisch hardhout te bevorderen, heeft de Stichting een demonstratieproject gerealiseerd, waarin alternatieven voor 'fout hout' worden getoond. Het doel is om op een locatie zoveel mogelijk verschillende alternatieve materialen te laten zien aan een zo groot mogelijk publiek. De doelgroep bestaat uit inkopers van de overheid, adviesbureaus, architecten, aannemers, havenbeheerders, hoveniersbedrijven, tuincentra en particulieren. Middels rondleidingen kunnen belangstellenden kennis nemen van de verschillende alternatieven en zien hoe deze in de praktijk functioneren.

De website biedt alle relevante informatie over de toegepaste materialen en geeft daarnaast ook de achtergronden van houtconsumptie, ontbossing en mogelijke oplossingen.

 

publiciteit

Speerpunt van de Stichting is publiciteit. De nieuwswaarde van het voorbeeldproject is groot, vanwege de diversiteit aan getoonde materialen en de nieuwe alternatieven die toegepast worden. Om de media te bereiken worden persberichten verzonden aan kranten, tijdschriften, vakbladen, radio en televisie.

 

nieuwe materialen

Alternatieve materialen zijn reeds in veel soorten op de markt, terwijl er ook nieuwe materialen ontwikkeld worden. De Stichting wil nadrukkelijk deze ontwikkeling stimuleren. Daartoe wordt in de demonstratieprojecten ook ruimte geboden aan het uittesten en demonstreren van dit soort nieuwe materialen.

 

onafhankelijk

Stichting Hardhoutalternatieven heeft geen belang in organisaties, bedrijven of instellingen die hout of andere materialen verhandelen. Daardoor kan de Stichting een onafhankelijke positie innemen en betrouwbare informatie bieden.

 

financiering

De financiering van het demonstratieproject en de publiciteit is tot stand gekomen door bijdragen van fondsen, deelnemende bedrijven en jachthaven De Drijfveer.

 

Stichting Hardhoutalternatieven

Drouwlaan 7

6706 DG Wageningen

06-26421389

[email protected]

www.hardhoutalternatieven.nl

KvK 09186429