Skip to main content Skip to page footer

"Expo Duurzame Waterbouw"- projectplan

context

De GWW-sector consumeert jaarlijks grote hoeveelheden tropisch hardhout zonder keurmerk. Hiervoor worden grote arealen tropische regenwoud gekapt. Ook de overheid (oa. RWS) past in haar projecten veel tropisch hardhout toe. Hoewel er wel gezocht wordt naar alternatieven, zijn deze nog niet (op grote schaal) beschikbaar. De overheid zet vooral in op FSC-hout, maar er zijn meer alternatieven.

De overheid moet vanaf 2010 duurzaam inkopen en heeft richtlijnen opgesteld voor duurzaam hout (zie www.inkoopduurzaamhout.nl).

 

jachthavens

Ook in jachthavens wordt veel tropisch hout zonder keurmerk toegepast. Alternatieven zijn schaars en vaak duurder. Partijen hout zijn soms moeilijk in de juiste hoeveelheid te vinden. Levertijden kunnen lang zijn, waardoor toch naar standaard-hardhout wordt uitgeweken. In de praktijk kost het veel tijd en moeite om alternatieven op te sporen. Veelal gaat het om (tropisch) FSC-hout. Bovendien werken aannemers graag met voor hen bekend materiaal, dus het gangbare hardhout.

 

spinn-off

Het project "Expo Duurzame Waterbouw" beoogt de alternatieven in kaart te brengen en zichtbaar en tastbaar te maken in een praktijk-opstelling in een jachthaven. De resultaten van het project kunnen ook goed bruikbaar zijn voor andere sectoren van de GWW en voor andere toepassingen, zoals tuinhout.

 

locatie

De keuze voor een jachthaven is mede ingegeven door de hoge eisen die hier gesteld worden. Vooral (meer)palen die zowel in het grondwater, de bodem en het water staan en deels op het grensvlak water-lucht hebben veel te verduren. Materialen die voor deze toepassing geschikt blijken, zullen probleemloos in minder kritische situaties kunnen worden ingezet, zoals beschoeiingen, tuinhout, vlonders.

 

doel

1. Inzicht verkrijgen in de beschikbaarheid en eigenschappen van alternatieven voor tropisch hardhout zonder keurmerk;

2. Onderzoek doen aan een aantal veelbelovende, nog niet marktrijpe materialen en deze uittesten in de praktijk;

3. Demonstratie van een zo breed mogelijk palet aan alternatieven tbv de doelgroep;

4. Communicatie van de resultaten naar de doelgroep, de pers en het publiek.

 

werkwijze

a. Opstellen criteria voor de te kiezen alternatieven (herkomst, milieu-aspecten, materiaaleigenschappen, afmetingen, beschikbaarheid, prijs);

b. Opsporen van alternatieven; evaluatie en selectie van de geschikste alternatieven;

c. Realisatie van een praktijk-project (deel van een jachthaven) waarin toepassing kritisch is (zowel in bodem, water als lucht) mbv de gekozen alternatieven;

d. Onderzoek aan de toegepaste materialen en de effecten ervan (bouwkundig, materiaalkundig en aquatisch);

e. Communiceren van het project en de resultaten gedurende het gehele traject (via een op te zetten website, perberichten en rondleidingen).

 

beoogd resultaat

Lijst van beschikbare alternatieve materialen, waarmee de doelgroep een selectie kan maken voor milieuvriendelijk hout (of eventueel andere materialen zoals kunststof) op basis van toepassingsgebied, verwerkbaarheid, verwachte levensduur, duurzaamheid, uitstraling en prijs.

communicatie

Het project zal op verschillende manieren in de publiciteit gebracht worden. Gedurende de looptijd worden diverse media benaderd om hierover te berichten. Lokale, regionale en landelijke televisie en radio, dagbladen en tijdschriften, mn op het gebied van de waterbouw.

Daarnaast worden er rondleidingen georganiseerd om geïnteresseerde beleidsmakers, ambtenaren en bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich te oriënteren op de toegepaste materialen.