De Expo Duurzame Waterbouw is een permanente expositie in een praktijksituatie van steigers, meerpalen en damwanden uit duurzame materialen die een alternatief bieden voor 'fout hout'. Het doel is om deze materialen te promoten, door voorlichting en informatie te geven aan professionals op het gebied van gww, civiele techniek, groenbeheer, recreatie en duurzaam bouwen. Daarnaast worden de toegepaste materialen gevolgd in de tijd om te kunnen zien hoe elk materiaal zich houdt.

De locatie is toegankelijk voor belangstellenden, zowel vanaf het water als over land. Op verzoek worden er rondleidingen georganiseerd.

schets van het passenteneiland van De Drijfveer

De schets hierboven toont De Expo Duurzame Waterbouw met de damwanden rondom, steigers aan de zuid-zijde en meerpalen bij de steigers.

Voor een overzicht van steigers, meerpalen en damwanden klik op de betreffende pagina's in het menu boven.

 

Een beschrijving van de technische uitvoering van de materialen is hier te downloaden:


Stichting DOEN ondersteunt Stichting Hardhoutalternatieven uit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij omdat zij alternatieven laat zien voor gebruik van illegaal tropisch hout in waterbouw, en deze ook specifiek onder de aandacht brengt van aannemers en besluitvormers. Zo hoopt men de vraag naar 'fout hout' te verminderen zodat illegale houtkap in de tropen in de toekomst voorkomen kan worden.